Home
Bulgarian (?????????)Român? (România)

Asociatia Zaedno a Bulgarilor din Targoviste

Tudorita 2017 in presa


 

TUDORITA - PASTELE CAILR 2017

Sambata 04 martie 2017

 

REGULAMENT CONCURSURI 2017

 

Asocia?ia  “Zaedno”  a  Bulgarilor din Târgovi?te
Str. Calea  Ploie?ti  nr. 87  Târgovi?te  Dâmbovi?a
www.zaedno.ro  e-mail:   Această adresă de e-mail este protejată de spamboĹŁi; aveĹŁi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Nr.  10    Data.   25.02.2017

 

C O N C U R S U L    I

Conditia de inscriere in concurs este ca participantul sa fie gradinar din comunitatea bulgarilor targovisteni, locuitor al cartierului Matei-Voievod Targoviste.

Evenimentul tradi?ional este  deschis de c?tre un c?l?re? (câ?tig?torul edi?iei precedente).  Urmeaz?  parada concuren?ilor cu numerele atribuite în ordinea înscrierii în concurs.

Calul care a câ?tigat Tudori?a nu are voie s? participe în urm?torul an la concurs (pentru a da  posibilitatea ?i altor cai s?-?i arate valoarea)

Prezentatorul concursului va prezenta juriul format dintr-un pre?edinte ?i  membri desemna?i de organizatori care vor acorda pentru fiecare prob? note de la 1 la 10 fiec?rui concurent ?i pe secretarul juriului care va contabiliza notele.

Echipajele (caii, c?ru?ele ?i c?ru?a?ii) frumos împodobite vor trece prin fa?a publicului ?i al juriului, fiecare conduc?tor va executa un program liber de dresaj, îndemânare, etc.- care va fi notat cu note de la 1 la 10.

Notarea concuren?ilor se va face în func?ie de:

-?inuta echipajului cal-gr?dinar

-calul g?tit ?i îngrijit

Citeste tot regulamentul

 

Declaratia 230 pentru Asociatia Zaedno

Puteti dona 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii aferente anului 2016, descarcand formularul atasat.

declaratia 230 zaedno
(click dreapta pe imagine -> Save link as...)
 

165 de ani de la stabilirea bulgarilor la Targoviste

 

Steliana Grasu - File de monografie: Bulgarii de la Targoviste

Puteti descarca de aici intreaga carte (.pdf)


 

Pa?tele Cailor sau Nevoia de normalitate

Comunitatea bulgarilor din Târgovi?te, Cartierul Matei Voievod, s?rb?tore?te Pa?tele Cailor, Konski Velikden, în prima sâmb?t? a Postului Mare, sâmb?t? care, dup? calendarul ortodox, este a Sfântului Teodor sau Todorovden, în limba bulgar?. Acest obicei este unic în România, specific comunit??ii bulgarilor de la Târgovi?te.

Este ziua în care gr?dinarul bulgar ?i calul s?u, dup? un obicei str?vechi merg la biseric? ?i primesc binecuvântarea preotului pentru a fi s?n?to?i în anul care urmeaz?. La biseric?, preotul binecuvânteaz? cu ap? sfin?it? ?i cu konceta (c?lu?i din aluat de pâine) pentru s?n?tate. Dup? slujba religioas? femeile ofer? konceto b?rbatului, iar acesta împarte darul în dou? p?r?i egale, jum?tate o m?nânc? el, jum?tate o d? calului, pentru a înt?ri leg?tura dintre ei. Muncile de prim?var? începeau în credin?? ?i speran?? de mai bine.

Acest obicei este una dintre mo?tenirile ancestrale pe care bunicii bunicilor no?tri o au de la înainta?ii lor tr?itori la sud de Dun?re, obicei p?strat ?i ast?zi. Având o puternic? amprent? spiritual?, credin?a fiind unul dintre pilonii existen?ei lor, acest obicei arat? ce importan?? d?deau gr?dinarii bulgari acestui nobil animal care i-a înso?it în bejanie ?i i-a ajutat în munca lor. Mergeau împreun? la preot s? primeasc? binecuvântare. Cum altfel s? fi procedat omul simplu decât  f?cându-?i prietenul necuvânt?tor egal în fa?a lui Dumnezeu? Un gest normal prin simplitatea ?i pragmatismul s?u: gospodarul era bine dac? ?i ajutorul lui de n?dejde era bine.

?i ast?zi, mai mult ca oricând, avem nevoie de normalitate. ?i de calm. S?rb?toarea este o invita?ie la iubire ?i respect a naturii ?i a darurilor cu care am fost blagoslovi?i. Dac? pe unii greut??ile i-au îngenunchiat, sunt înc? destul de mul?i gospodari în comunitatea bulgar? pentru care CALUL  reprezint? o mare bog??ie ?i ajutor nepre?uit în activit??ile de zi cu zi. Îi ve?i vedea, în zi de s?rb?toare, cât de frumos împodobesc caii ?i c?ru?ele ?i cât de mândri trec în atelajele lor, în picioare, cu c?ciulile ?i p?l?riile date pe ceaf?, s? fie v?zu?i de departe! Este atitudinea pe care progresul, modernitatea n-au schimbat-o prea mult… Imagine a bulgarilor mândri veni?i de la sud de Dun?re, fugind de urgia otoman?, r?mas? neschimbat? pentru genera?iile viitoare. Este momentul de glorie al acestor oameni simpli ?i muncitori, pu?in preten?io?i, dar care seara nu intr? în casa lor la mas? înainte de a da tainul binemeritat tovar??ilor lor de trud?.

În aceste zile natura ne ofer? lini?tea de care ne va fi dor tot restul anului. Pentru gr?dinarii care iubesc munca, z?pada mare din iarn? este certitudinea recoltelor bune de la var?. Dar z?pada mare este ea îns??i o persuasiune pentru odihn? ?i huzur: carne la cazan mai e, vin în beci mai e, chef de vorb?, a?i?derea, slav? Domnului! Z?pada mare a prelungit perioada s?rb?torilor. ?i bulgarul, ca ?i românul, când e vorba de s?rb?toare, este întotdeauna bucuros de oaspe?i!

V? a?tept?m cu drag!

Dobre do?li!

 

Asociatia Zaedno

ZAEDNO asocia?ia  bulgarilor din Târgovi?te a ap?rut în anul 1999 ( Sentin?a nr 4221/20 octombrie 1999- Tribunalul Dâmbovi?a) prin modificarea statutului ?i denumirii Asocia?iei Culturale Bulgare din Târgovi?te, înfiin?at? în 1990 ( Sentin?a nr.152/01 iunie 1990 - Judec?toria Târgovi?te)
Definire, scop, obiective.
Asocia?ia ZAEDNO este o structur? social? ce reune?te cet??eni români de etnie bulgar? din Târgovi?te.

Citeşte mai mult...

 

Arhiepiscopia Targovistei loveste dur in traditiile si obiceiurilor comunitatii bulgare din Targoviste

Aparent fara motiv Arhiepiscopia Targovistei a hotarat schimbarea orei de desfasurare a slujbei de Craciun. In mod traditional la Biserica Sf. Nifon (biserica bulgarilor Targovisteni) slujba se desfasura la miezul noptii. Din 2015, Arhiepiscopul si Mitropolitul Nifon a transmis ca ora de desfasurare a slujbei sa fie ora 8.00 dimineata.
Raspunsul Arhiepiscopiei aparent logic si conciliant loveste puternic in obiceiurile si traditiile comunitatii bulgarilor Targovisteni. Punctul de vedere al Asociatie ZAEDNO este acela ca s-a luat aceasta decizie fara a se cunoaste istoria comunitatii si a obiceiurilor ei.

Vezi aici Adresasa catre Arhiepiscpoie in format .pdf
Vezi aici Raspunsul Arhiepiscopiei .pdf
 

Tudorita 2015 in presa


 
Tudorita 2015
Declaratia 230

Prezentarea comunitatii